Čiastka č. 21/1959 Zb.

Vydaná dňa: 24.07.1959
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
48/1959 Zb. Zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu 24.07.1959
49/1959 Zb. Zákon o jednotných roľníckych družstvách 01.10.1959
50/1959 Zb. Zákon o pôdohospodárskej dani 24.07.1959
51/1959 Zb. Zákon o výkupe poľnohospodárskych výrobkov 01.01.1960