Čiastka č. 20/1959 Zb.

Vydaná dňa: 23.07.1959
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
46/1959 Zb. Zákon o zmene právomoci súdov a o zmene a doplnení niektorých ustanovení z odboru súdnictva a štátnych notárstiev 01.09.1959
47/1959 Zb. Zákon o úprave právnych pomerov znalcov a tlmočníkov 01.09.1959