Čiastka č. 13/1959 Zb.

Vydaná dňa: 16.05.1959
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
25/1959 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 33/1958 Zb. o organizácii výkonných orgánov národných výborov 01.04.1959
26/1959 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci a vzájomnej pomoci v odbore colníctva 29.05.1959