Čiastka č. 6/1958 Zb.

Vydaná dňa: 30.04.1958
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
18/1958 Zb. Zákon o požiarnej ochrane 30.04.1958