Čiastka č. 40/1958 Zb.

Vydaná dňa: 31.12.1958
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
94/1958 Zb. Vyhláška o Dohovore na ochranu kultúrnych statkov za ozbrojeného konfliktu a Protokole k nemu 15.01.1959
95/1958 Zb. Vyhláška o Dohovore medzi Československou republikou a Rumunskou ľudovou republikou o spolupráci v sociálnych otázkach so Záverečným protokolom 15.01.1959