Čiastka č. 33/1958 Zb.

Vydaná dňa: 24.12.1958
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
80/1958 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona č. 107/1953 Zb. o devízovom hospodárstve 24.12.1958