Čiastka č. 31/1958 Zb.

Vydaná dňa: 29.11.1958
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
76/1958 Zb. Nariadenie o štátnej inšpekcii akosti potravinárskych a pôdohospodárskych výrobkov 29.11.1958
77/1958 Zb. Vyhláška o vydaní bankoviek po 25 Kčs vzoru 1958 01.12.1958