Čiastka č. 22/1958 Zb.

Vydaná dňa: 08.10.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
57/1958 Zb. Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia č. 32/1954 Zb. o úprave niektorých pomerov členov národných výborov 08.10.1954