Čiastka č. 19/1958 Zb.

Vydaná dňa: 06.09.1958
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
48/1958 Zb. Nariadenie o úprave penzijných nárokov založených na záväzkoch rozpočtových a hospodárskych organizácií 01.10.1958