Čiastka č. 11/1958 Zb.

Vydaná dňa: 16.06.1958
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
30/1958 Zb. Vládne nariadenie, ktorým sa ustanovujú zásady pre účtovnú evidenciu (účtovné zásady) 01.01.1959