Čiastka č. 9/1957 Zb.

Vydaná dňa: 16.03.1957
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
13/1957 Zb. Zákon o čestnom odznaku „Materstvo" 16.03.1957
14/1957 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje trestný zákon správny č. 88/1950 Zb. 01.04.1957
15/1957 Zb. Nariadenie o odmenách k štátnym cenám Klementa Gottwalda 16.03.1957
16/1957 Zb. Vyhláška o vydaní pamätných strieborných desaťkorunákov k oslavám J. A. Komenského v roku 1957 16.03.1957