Čiastka č. 8/1957 Zb.

Vydaná dňa: 16.03.1957
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
10/1957 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o národných výboroch 20.05.1957
11/1957 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o voľbách do národných výborov 16.03.1957
12/1957 Zb. Vyhláška o úplnom znení zákona o voľbách do národných výborov 31.03.1957