Čiastka č. 7/1957 Zb.

Vydaná dňa: 15.03.1957
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
8/1957 Zb. Vládne nariadenie o vojenských zdravotníkoch 15.03.1957
9/1957 Zb. Nariadenie o zmenách územných obvodov niektorých národných výborov 20.05.1957