Čiastka č. 36/1957 Zb.

Vydaná dňa: 31.12.1957
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
79/1957 Zb. Zákon o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) 01.01.1958
80/1957 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon) 01.01.1958
81/1957 Zb. Zákon o koncertnej a inej hudobnej činnosti 31.12.1957
82/1957 Zb. Zákon o estrádach, artistických produkciách a ľudovej zábave 31.12.1957