Čiastka č. 23/1957 Zb.

Vydaná dňa: 15.08.1957
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
43/1957 Zb. Nariadenie o vynálezoch 15.08.1957
44/1957 Zb. Nariadenie o objavoch 15.08.1957
45/1957 Zb. Nariadenie o zlepšovacích návrhoch 15.08.1957
46/1957 Zb. Nariadenie o technickej normalizácii 15.08.1957