Čiastka č. 21/1957 Zb.

Vydaná dňa: 30.07.1957
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
39/1957 Zb. Zákon o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmeľu a o evidencii chmeľníc 01.07.1957
40/1957 Zb. Nariadenie ministra vnútra o zovňajšom označení Pomocníkov Pohraničnej stráže 30.07.1957