Čiastka č. 16/1957 Zb.

Vydaná dňa: 01.07.1957
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
30/1957 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o notárskych poplatkoch 01.07.1957