Čiastka č. 15/1957 Zb.

Vydaná dňa: 13.06.1957
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
28/1957 Zb. Nariadenie o organizácii a pôsobnosti vysokých škôl a ich zložiek 13.06.1957
29/1957 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Protokole o niektorých zmenách Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve a o Protokole o zmene Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, spísaných v Montreali 14. júna 1954 28.06.1957