Čiastka č. 12/1957 Zb.

Vydaná dňa: 10.05.1957
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
23/1957 Zb. Zákon o podnikových fondoch pracujúcich 01.01.1957
24/1957 Zb. Zákon o kárnom (disciplinárnom) stíhaní rozkrádania a poškodzovania majetku v socialistickom vlastníctve 10.05.1957