Čiastka č. 11/1957 Zb.

Vydaná dňa: 29.04.1957
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
21/1957 Zb. Uznesenie Národného zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia predsedníctva Národného zhromaždenia
22/1957 Zb. Vyhláška Ústrednej správy pre bytovú a občiansku výstavbu, ktorou sa určujú orgány rád ďalších miestnych národných výborov ako stavebný úrad prvej stolice 01.05.1957