Čiastka č. 6/1956 Zb.

Vydaná dňa: 28.03.1956
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
8/1956 Zb. Nariadenie o odovzdaní a prevzatí dokončených stavieb alebo ich častí a o povolení na ich uvedenie do trvalej prevádzky (užívania) 01.09.1956
9/1956 Zb. Nariadenie o dodávke a odbere vývozných investičných celkov 01.04.1956