Čiastka č. 25/1956 Zb.

Vydaná dňa: 06.10.1956
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
46/1956 Zb. Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o vysokých školách 06.10.1956
47/1956 Zb. Zákon o civilnom letectve (letecký zákon) 01.10.1956