Čiastka č. 14/1956 Zb.

Vydaná dňa: 06.07.1956
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
23/1956 Zb. Nariadenie, ktorým sa vykonáva ustanovenie § 5 ods. 3 a 4 zákonného opatrenia č. 59/1955 Zb., o platových pomeroch sudcov, prokurátorov a právnych čakateľov (platového poriadku) 06.07.1956
24/1956 Zb. Vyhláška, ktorou sa určujú orgány rád ďalších miestnych národných výborov ako stavebný úrad prvej stolice 01.07.1956