Čiastka č. 33/1955 Zb.

Vydaná dňa: 15.12.1955
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
57/1955 Zb. Zákonné opatrenie, ktorým sa upravuje urýchlené vymáhanie pohľadávok na úhradu osobných potrieb maloletých detí 01.01.1956
58/1955 Zb. Zákonné opatrenie o detských príspevkoch a o ochrannej výchove 01.01.1956
59/1955 Zb. Zákonné opatrenie o platových pomeroch sudcov, prokurátorov a právnych čakateľov (platový poriadok) 01.11.1955