Čiastka č. 19/1955 Zb.

Vydaná dňa: 09.08.1955
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
35/1955 Zb. Nariadenie o zmene a doplnení vládneho nariadenia č. 98/1952 Zb., o Štátnej obchodnej inšpekcii 09.08.1955