Čiastka č. 10/1955 Zb.

Vydaná dňa: 29.04.1955
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
20/1955 Zb. Nariadenie o konaní vo veciach správnych (správny poriadok) 01.07.1955