Čiastka č. 5/1954 Zb.

Vydaná dňa: 05.03.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
11/1954 Zb. Nariadenie o zmenách pôsobnosti v odbore zákona o bezpečnosti pri práci 05.03.1954