Čiastka č. 38/1954 Zb.

Vydaná dňa: 30.12.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
59/1954 Zb. Nariadenie o úprave všeobecných colných sadzieb 01.01.1955
60/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú sídla a obvody ľudových súdov v Dunajskej Strede, Čalove, Trnave a Seredi 01.01.1955