Čiastka č. 37/1954 Zb.

Vydaná dňa: 23.12.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
58/1954 Zb. Nariadenie o výkupe motorových vozidiel trvalo nespôsobilých na premávku 23.12.1954