Čiastka č. 36/1954 Zb.

Vydaná dňa: 16.12.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
55/1954 Zb. Nariadenie o chránenej oblasti Pražského hradu 16.12.1954
56/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa zriaďuje Povereníctvo spravodlivosti 16.12.1954
57/1954 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou republikou a Ľudovou republikou bulharskou a právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných 31.12.1954