Čiastka č. 31/1954 Zb.

Vydaná dňa: 15.11.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
49/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení názov Slovenskej univerzity v Bratislave. 15.11.1954
50/1954 Zb. Vyhláška o obchodnej zmluve medzi Československou republikou a Švajčiarskou konfederáciou zo dňa 24. novembra 1953. 30.11.1954