Čiastka č. 30/1954 Zb.

Vydaná dňa: 10.11.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
48/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa určujú arbitrážne poplatky za konanie pred orgánmi družstevnej arbitráže 23.10.1954