Čiastka č. 29/1954 Zb.

Vydaná dňa: 26.10.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
47/1954 Zb. Nariadenie o udeľovaní vyznamenania a čestných titulov lekárom a iným pracovníkom v zdravotníctve 26.10.1984