Čiastka č. 28/1954 Zb.

Vydaná dňa: 23.10.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
44/1954 Zb. Nariadenie o organizácii verejnej dopravy v odbore Ministerstva dopravy 23.10.1954
45/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie o štátnej arbitráži 23.10.1954
46/1954 Zb. Nariadenie o úprave poistného národného poistenia plateného spotrebnými a výrobnými družstvami a ich družstevnými sväzmi 01.01.1954