Čiastka č. 27/1954 Zb.

Vydaná dňa: 22.10.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
42/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení a doplňuje vládne nariadenie č. 114/1953 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov 22.10.1954
43/1954 Zb. Vyhláška o úplnom znení vládneho nariadenia č. 114/1953 Zb., o dodávkovej povinnosti a o výkupe poľnohospodárskych výrobkov 06.11.1954