Čiastka č. 21/1954 Zb.

Vydaná dňa: 11.08.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
33/1954 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení vládne nariadenie č. 37/1953 Zb., o spôsobe a lehotách predkladania reklamácií pri dodávkach nekvalitných a nekompletných výrobkov a výrobkov, ktoré nezodpovedajú štátnym štandardom, normám a technickým podmienkam, a o majetkových sporoch pri nevyhovení reklamáciám 11.08.1954