Čiastka č. 17/1954 Zb.

Vydaná dňa: 09.06.1954
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
29/1954 Zb. Nariadenie o archívnictve 09.06.1954