Čiastka č. 7/1952 Zb.

Vydaná dňa: 25.04.1952
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
11/1952 Zb. Zákon o platenej dovolenke na zotavenie v roku 1952 01.01.1952
12/1952 Zb. Nariadenie o platenej dovolenke na zotavenie niektorých zamestnancov v stavebníctve a v odboroch so stavebníctvom súvisiacich v roku 1952 01.01.1952