Čiastka č. 24/1952 Zb.

Vydaná dňa: 06.09.1952
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
41/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa ustanovujú zásady pre účtovnú evidenciu (účtovné zásady) 01.01.1953