Čiastka č. 23/1952 Zb.

Vydaná dňa: 05.09.1952
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
40/1952 Zb. Nariadenie o ďalších zmenách v organizácii vysokých škôl 05.09.1952