Čiastka č. 2/1952 Zb.

Vydaná dňa: 29.02.1952
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
2/1952 Zb. Nariadenie, ktorým sa vydáva železničný prepravný poriadok 01.04.1952