Čiastka č. 8/1951 Zb.

Vydaná dňa: 03.03.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
13/1951 Zb. Vyhláška o zmenách úradných názvov miest v roku 1950 03.03.1951