Čiastka č. 40/1951 Zb.

Vydaná dňa: 28.09.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
76/1951 Zb. Nariadenie o likvidácii majetku niektorých orgánov, ktoré sa zrušujú 28.09.1951