Čiastka č. 31/1951 Zb.

Vydaná dňa: 16.07.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
52/1951 Zb. Nariadenie o ďalších presunoch pôsobnosti vo finančnej správe 01.08.1951