Čiastka č. 3/1951 Zb.

Vydaná dňa: 30.01.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
4/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa mení počet a pôsobnosť povereníctev 30.01.1951