Čiastka č. 21/1951 Zb.

Vydaná dňa: 30.04.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
34/1951 Zb. Nariadenie o sberných surovinách 30.04.1951
35/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa vyhlasuje Štatút komunálnych podnikov 01.01.1951