Čiastka č. 20/1951 Zb.

Vydaná dňa: 24.04.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
31/1951 Zb. Nariadenie o styku štátnych úradov a iných orgánov s úradmi a orgánmi cudzích štátov 24.04.1951
32/1951 Zb. Nariadenie o zriadení Správy služieb diplomatickému zboru 24.04.1951
33/1951 Zb. Nariadenie, ktorým sa novo upravujú úlohy päťročného hospodárskeho plánu 24.04.1951