Čiastka č. 18/1951 Zb.

Vydaná dňa: 14.04.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
29/1951 Zb. Zákon, ktorým sa určuje štátny rozpočet Československej republiky na rok 1951 (rozpočtový zákon na rok 1951) 01.01.1951