Čiastka č. 11/1951 Zb.

Vydaná dňa: 13.03.1951
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
17/1951 Zb. Nariadenie o dozore a iných opatreniach na zabezpečenie ochrany rastlinnej výroby 13.03.1951