Čiastka č. 72/1950 Zb.

Vydaná dňa: 28.12.1950
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
189/1950 Zb. Zákon o poistnej smluve 01.07.1951
190/1950 Zb. Zákon o úlohách a organizácii poisťovníctva 01.01.1951